Länsiviitta 2
80110 Joensuu
Puh. 044 363 2020

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen.

Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa ja tukea asiakkaan itsenäisyyttä omassa arjessa ja toiminnassa.
Tavoitteena on pystyä huolehtimaan itsestään, käymään työssä, opiskelemaan, viettämään vapaa-aikaa tai leikkimään. Terapiassa voidaan lasten kanssa esim. harjoitella leikkitaitoja, nuorten kanssa tehdä asioimisharjoittelua tai aikuisen kanssa voidaan paneutua kodinhoitoon liittyvien toimintojen mahdollistamiseen.
Terapiatilanteessa koettu ilo sekä onnistuminen lisäävät motivaatiota harjoitteluun ja uusien asioiden oppimiseen.

 Toimintaterapeutti voi tehdä koti- ja työpaikkakäyntejä, seurata lapsen toimintaa päiväkotiryhmässä sekä olla mukana asiointitilanteissa. Toimintaterapeutti ohjaa tarvittaessa asiakkaan läheisiä ja muuta hoitohenkilökuntaa. Kuntoutuksessa käytetään asiakasta motivoivia ja mielekkäitä toimintamuotoja, mm. leikkiä, ruoanvalmistusta, eri taidemuotoja, asioimisharjoittelua ja liikuntaa.

Toimintaterapia voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista terapiaa. Toimintaterapeutti tekee työtään suunnitelmal­lisesti ja tavoitteellisesti yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Toimintaterapeutti on laillistettu ammattihenkilö. Ammattinimike on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran valvoma ja sitä voi käyttää vain toimintaterapeutin ammattitutkinnon suorittanut henkilö.
  

Asiakkaan toiminta
kykyä ja mahdollista toimintaterapian tarvetta arvioidaan haastattelemalla ja eri toimintamuotojen avulla. Toimintaterapeutti arvioi päivittäisiä toimintoja kuten leikkiä, pukeutumista tai ruokailua. Arvioinnissa käytetään tarvittaessa erilaisia testejä, joilla mitataan mm. kognitiivisia taitoja tai yläraajojen toimintaa. Samalla arvioidaan myös apuvälineiden tarvetta ja opetetaan niiden käyttö.

Asiakkaan elinympäristö on tärkeä osa toimintaterapiaa. Asunnon muutostyötarpeiden kartoittaminen ja niiden suunnittelu kuuluvat toimintaterapiapalveluihin. Elinympäristöön voidaan vaikuttaa tekemällä omatoimisuutta sekä turvallisuutta lisääviä muutoksia.
 

Linkit:

www.toimintaterapeuttiliitto.fi
 
 
 
HUOM!!!!
UUSI OSOITTEEMME ON LÄNSIVIITTA 2, 80110 JOENSUU

YHTEYSTIETOMME:
Minna 044-363 2020,
mnnpartanen@gmail.com
(uudet asiakkaat, lähete- ja maksusitoumus- ja henkilöstöasiat)

Pia 044-363 2024
jalovaarapia@gmail.com

Sanna 045-6089590,
snnrautiainen@gmail.com

Sanna E. 045-608 9591,
smheronen@gmail.com

Eini 050-414 0310,
tmtkorhonen@gmail.com