Länsiviitta 2
80110 Joensuu
Puh. 044 363 2020

ToiMinnanTaika on 10/2010 perustettu yritys, joka tarjoaa toimintaterapiapalveluita Pohjois-Karjalan alueelle. Vuonna 2017 tarjoamme palveluitamme mm. Joensuun, Liperin ja Polvijärven kuntien alueelle. Kuntasopimusten lisäksi meillä on myös KELAN vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiasopimus.

Teemme yksilö- ja ryhmäterapiaa, arviointeja, ohjausta sekä ammatillisia konsultaatioita. ToiMinnanTaika-yritys käynnistyi yhden naisen omannäköisenä toimintana ja vahvistui 12/2011 työntekijän palkkaamisen myötä. Nyt meillä työskentelee neljä toimintaterapeuttia.

ToiMinnanTaika tarjosi aiemmin vain lasten ja nuorten terapiapalveluita, mutta syksystä 2011 palvelut laajentuivat kysynnän ja työntekijän palkkaamisen myötä myös aikuisasiakkaisiin.

Työmme arvoja on kohdata asiakkaat aidosti yksilöinä. Palvelut suunnitellaan ja toteutetaan joustavasti kunkin asiakkaan todellisten tarpeiden mukaan. Tavoitteenamme on tarjota laadukasta, asiakkaalle sekä hänen lähiverkostolleen merkityksellistä kuntoutusta.

ToiMinnanTaika on toiminnan kuntouttavaa voimaa!
 

Asiakkaamme ovat kertoneet meistä mm. näin: "Toiminnantaika on onnistunut kehittämään toimivan, lämpimän ja kaikki huomioonottavan toimintakonseptin." "Nyt tiedän mitä toimintaterapia on!" "Palvelut ovat monipuolisia, uusiutuvia ja idearikkaita."


 
Helmikuussa 2017 avatut uudet toimitilamme sijaitsevat punaisessa hirsitalossa järvimaisemassa, puistojen ja leikkipuiston lähellä Hasanniemessä osoitteessa Länsiviitta 2 Joensuussa.
Toiminnantaika Oy:n vuokraamiin tiloihin tulivat vuokratovereiksi Toimintaterapia S. Hiltun
en, Puheterapeutti Marja Leena Vartiainen sekä fysioterapia Onneli. Tiloja on 160 neliötä. Motorisiin harjoitteisiin sopivia saleja on kaksi. Toinen saleista on 40 ja toinen 25 neliötä. Tiloissa on toimintaterapeuttien toimisto, puheterapeutin työhuone, keittiö, odotustila, inva wc ja henkilökunnan tilat. Tilamme ovat esteettömät.


 Toimintaterapeutit:
 
Yrittäjä Minna Eronen (ent. Partanen) 
p.044-363 2020,
mnnpartanen@gmail.com

Työkokemus vuodesta 2003 alkaen on painottunut lasten arviointi- ja kuntoutustyöhön (yksilö- pari- ja ryhmäterapiat). Pitkähkö työkokemus neurologisten lasten toimintaterapiasta. Lisäksi vuodesta 2012 alkaen olen säännöllisesti antanut ammatillista konsultaatiota kolmelle muussa organisaatiossa toimivalle alueemme toimintaterapeutille.

Ammatilliset täydennyskoulutukset: Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö (JAMK 8 op), Lasten ja nuorten kognitiivisen ryhmäterapian perusteet (PKKY 5op). Lisäksi useita lyhyempiä ammattillisia täydennyskoulutuksia mm. Yläraajan toiminnallisuuden arvioinnin (AHA), tavoitteiden laatimisen-, arviointi- ja testimenetelmä-, näönvarainen hahmotus-, toiminnanohjailu-, aistimus- ja tukiviittomakoulutuksia (SITY, Suomen CP-terapiayhdistys ja Suomen käsiterapiayhdistys ry, NMI, Savonia AMK). 

Pia Jalovaara
p.044-363 2024,
jalovaarapia@gmail.com

Toimintaterapeutin työkokemus 2011 vuodesta alkaen Toiminnantaika Oy:ssa lasten, nuorten ja aikuisten yksilö-, pari- ja ryhmäterapioista.

Ammatilliset täydennyskoulutukset: Lasten ja nuorten kognitiivisen ryhmäterapian perusteet (PKKY 5 op). Lisäksi lyhyempänä täydennyskoulutuksena kinesioteippauksen perusteet, tukiviittoma-, toiminnanohjailu- ja hahmotusvaikeudet -koulutukset (Bodytech 2016; NMI).

Fysioterapeutin työkokemusta yli 15 vuotta pääasiassa neurologisten, tuki- ja liikuntaelin sairauksien aikuisasiakkaiden yksilö-, ryhmä- ja allaskuntoutuksista. Lisäkoulutuksia mm. ko. asiakasryhmiin. 


Sanna Rautiainen
p.045-608 9590
snnrautiainen@gmail.com

Työkokemus on vuodesta 2004 alkaen painottunut lasten ja nuorten parissa tehtävään kuntoutustyöhön (yksilö, pari- ja ryhmäterapia) sekä toimintaterapia-arviointeihin.

Ammatilliset täydennyskoulutukset:

Theraplay –peruskurssi (Theraplay yhdistys) sekä lisäksi mm. useita arviointiväline ja -testi koulutuksia (SI-yhdistys), Leikin arviointi (CP-terapiayhdistys), toiminnanohjailu, hahmotus, kommunikaatiomenetelmä sekä tukiviittomakoulutukset. 

Sanna Eronen (osa-aikainen, työpäivät ti ja ke)
p. 045-608 9591
Lisäkoulutus Erityisopettajien koulutus 263 op.
 

Asiakkaiden ajatuksia meistä terapeuteista:"Rentoja", "Iloisia" ,"Myönteisiä", "Tsemppaavia", "Empaattisia", "Positiivisia", "Kannustavia", "Aitoja", "Ammattitaitoisia".

HUOM!!!!
UUSI OSOITTEEMME ON LÄNSIVIITTA 2, 80110 JOENSUU

YHTEYSTIETOMME:
Minna 044-363 2020,
mnnpartanen@gmail.com
(uudet asiakkaat, lähete- ja maksusitoumus- ja henkilöstöasiat)

Pia 044-363 2024
jalovaarapia@gmail.com

Sanna 045-6089590,
snnrautiainen@gmail.com

Sanna E. 045-608 9591,
smheronen@gmail.com

Eini 050-414 0310,
tmtkorhonen@gmail.com